Stravenka

Hodnota:

Stravenka Gastro Pass
Nejjednodušší a nejefektivnější cesta, jak zaměstnancům přispět na stravování.

Daňově uznatelná až do 55% nominální hodnoty stravenky, nespadá do vyměřovacího základu u zaměstnance.
Osvobozená od odvodů na sociální a zdravotní pojištění na straně zaměstnavatele i zaměstnance.
Zaměstnanec tak získá o 35% vyšší hodnotu.


Zaměstnavatel ušetří použitím stravenky Gastro Pass 45 % nákladů v porovnání se mzdou.

 

Daňově nejvýhodnější stravenka Gastro Pass má od 1. 1. 2023 hodnotu 194 Kč.